pondělí 25. července 2016

Praxe versus škola


Učím své žáky tvorbu webu a programování. Po odbornících, byť na juniorské úrovni, je poměrně značná poptávka. Bohužel jen několik procent z absolventů středních škol je možné v praxi použít.
Ptáte se proč? Začnu tím, co by měl takový vývojář umět. Je třeba vědět, jak počítač uvnitř funguje. Základní princip fungování operačního systému. Pochopení zobrazení dat v počítači a teprve po té může plně porozumět základním programovým konstrukcím jako je větvení a s tím související operátory či datové typy. V tuto chvíli si vzpomenu na slova pana Pecinovského, který prosazuje metodu „Patern first“. Domnívá se, že toto je pro středoškoláka příliš abstraktní a tedy v plné šíři jeho myšlenky nepoužitelné.
Samozřejmě můj výčet není konečný, přichází na řadu umět myslet, rozklad problému na podproblémy apod. Po tomto všem se dostáváme ke specializaci takového vývojáře na databázového experta, webového vývojáře či programátora jiného typu aplikací (desktop, backend). Pokud má být někdo úspěšný webový vývojář musí nejdříve znát poměrně dost programátorských praktik (OOP, návrhové vzory,…) a ještě práci s databází. Má-li mít šanci být úspěšný.
Také si kladete otázku, zda to může někdo během studia na střední škole zvládnout? Někteří to zvládají – několik procent. Jak to změnit? Odpověď není jednoduchá. Nejdříve si rozeberme příčiny. Domnívám se, že zásadní příčiny jsou tyto:
Dokončení článku najdete na http://blogkantora.cz/2015/02/09/praxe-versus-skola/

sobota 16. července 2016

Á, pan podnikatel

Nedávno, vlastně před rokem, jsem jel na kamarádovu svatbu do Nitry. Jelikož mé auto bylo nepojízdné, jel jsem půjčenou černou Škoda Octavia. Zajímavé bylo sledovat, jak toto auto na lidi působí. Měli pocit, že jsem "pan podnikatel" a když jsem jim řekl, že učitel, tak se i divili. Vedle auta jsem se vyfotil a fotografii jsem poslal kamarádovi. Ten hned odvětil: "Á, pan podnikatel!". Táži se: "Proč né pan učitel?" a kamarád mi reagoval, že bych musel stát vedle starého favoritu. Nutno poznamenat, že je z malého města. Přesto, jsou na tom učitelé třeba v Praze jinak? Těžko říci, je to také otázka toho, zda mají ještě jiný příjem. Také mnoho učitelů využívá MHD v Praze, což je racionálnější přístup, než jezdit autem. Ptám se, jak to vnímají žáci? Zažil jsem to několikrát a mohu si i odpovědět. Skrze auto, výpočetní techniku, možná i oblečení vnímají úspěch a tato reflexe je pro ně směrodatná v tom smyslu, že vidí, že co je kantor učí, má svou cenu ve skutečném světě. Pomiňme, že za tím nevidí tu práci a v tomto směru neberou kantořinu jako výdělečné povolání. Nicméně si troufám říci, že si více svého učitele váží či lépe řečeno uznávají, že mezi ně přišel a našel si čas je něco naučit.
Pochopitelně tato příhoda mluví jen o jednom faktoru ovlivňující vztah žáků k učiteli. Pokud není evidentně odborníkem ve svém oboru, také ho neuznávají. A našli bychom další příklady.
Dnešní žáci cítí potřebu pořídit si vše, po čem touží, co kolem se sebe vidí. Ruku na srdce, kdo z nás tuto potřebu nemá či neměl. Většina z nich do školy přijde s touhou či představou si to “odsedět” a věnovat se při tom či později tomu, co je zajímá, co je baví. Zábava je všudypřítomná a nestojí to námahu se nechat bavit. Tím, že poměrně snadno si mohou přivydělat a pořídit si, co chtějí, nemají přirozeně pochopení, že je třeba něco umět a za to být v budoucnu placen a zařídit si život dle svých představ, neb to už mají teď. Zajištěni materiálně jsou, mají čas, přátele, zábavu. Je přirozené, že mladý člověk chce mít vše hned, ale co o něm můžeme říci, když už to má? Nebo jsou jeho potřeby méně naléhavé, než tomu bylo u mládeže třeba před 10-15 lety? Jaké vyznává hodnoty? Sám vidí, že když má peníze, tak si může pořídit, co chce, po čem touží. Možná tuto námahu vnímá jako menší, než tu intelektuální, kterou po něm škola pod příslibem lepšího života po studiu, chce. Vídám některé své žáky, jak pracují třeba v restauracích rychlého občerstvení. A srovnávají se s vyučujícím, možná nechápou, proč se tak „dře“ a při tom se má i hůř, než žáci, které učí. Nechávám už stranou, že často učí zaměstnanci nikoliv podnikatelé, což vychovává další zaměstnance, nikoliv lidi, kteří museli něco dokázat. V tomto případě je řešení jednoduché. Nechť se žáci setkávají a besedují s těmi, co něco dokázali. Příkladů máme kolem sebe hodně. Vždy, když si nějaký z mých přátel našel čas a šel mým žákům „popovídat“ o jeho podnikání, tak žasli. Tedy někteří. Byli tu tací, které to nezajímalo.
Toto vše se děje ve věku, kdy si mladí utvářejí svůj žebříček hodnot, postupně ho “testují” v různých situacích a nabírají nové zkušenosti a třeba i upravují své názory.

Dokončení článku najdete na http://blogkantora.cz/2016/07/10/a-pan-podnikatel/


Testy a jejich obtížnost

Jednou jsem dal svým žákům na výběr, zda chtějí psát test o pěti otázkách bez možnosti použití internetu či jiného zdroje jako je například jejich sešit. Či zda chtějí psát test o třech otázkách (komplexnějšího charakteru) s využitím internetu a literatury. Ve dvou třídách ze tří si zvolili první variantu.
Když jsem o tom vyprávěl přátelům, kteří nejsou učiteli, tak se podivili, že se žáci bojí zadání, kde mohou internet využívat, sami by si ho zvolili. Při sledování diskuze žáku nad výběrem varianty jsem částečně získal odpověď na to, proč takto volí, resp. zvolili.
Žáci se ve vzájemné diskusi o volbě typu testu rozdělili na tři skupiny. Jedné skupině to bylo vcelku volné, jaká varianta se zvolí, ostatní dvě se přeli, co zvolit. Nabyl jsem dojmu, že jedni se bojí, že na internetu (webu) nenajdou odpověď či nebudou schopni zformulovat odpověď nebo chtěli tu pohodlnější cestu, tedy tu, kdy přesněji vědí z jakých otázek (témat) se bude test skládat, než aby si zvolili variantu volnější. Další skupina naopak toužila po zadání volnějším. Obvykle se jednalo o žáky, kteří daný předmět zvládali dobře a kteří se o obor který studují zajímají, či se mu přímo věnují. Pro ně je tento způsob testu přirozenou profesní situací. Toto také vysvětluje překvapení mých přátel, neb ti jsou zvyklí řešit v práci zadání, ke kterému potřebují různé zdroje informací a jsou zvyklí s nimi pracovat a tudíž je pro ně nepřirozené se něco učit jen tak bez praktického využití vedoucího ke konkrétnímu výstupu.
Co byste si vybrali vy?
Je dobré asi dodat, jak to probíhalo při opravování testu. U tříúlohové verze jsem jednu otázku zadal příliš obtížnou. Šlo v ní o to, aby žáci zvolili vhodnější variantu IT řešení, konkrétně šlo o volbu cloudu. Tato úloha chtěla po žácích volbu řešení na základě více parametrů (pořizovací náklady, provozní náklady, budoucí správa apod.), což bylo pro ně ve třetím ročníku střední školy nepředstavitelné. Ostatní úlohy se ukázaly obtížné asi jen pro třetinu testovaných, kteří napsali odpověděli nepoužitelné či přímo nesprávné.
U první varianty testu byly výsledky obvyklé při testech tohoto charakteru. Zde jsou vždy problémy s vyjadřovacími schopnostmi žáků. Když je otázka spíše otevřeného charakteru, tak je těžké v odpovědích najít myšlenku. Když jsou otázky uzavřené (bez možnosti výběru), tak hrozí špatné pochopení otázky a opravování je striktnější ve stylu – pravda/nepravda.
Tento výběr ukázal, kolik z mých žáků umí hledat a analyzovat informace či zda to vůbec chtějí dělat. Když jsem poslouchal jejich diskusi ohledně výběru vhodného typu testu (písemné práce) nabyl jsem dojmu, že cesta nejmenšího odporu je sázka na jistotu, tedy zvolit si variantu s otázky ze známého okruhu.

Článek byl převzat z http://blogkantora.cz/.

Pravda je to, co si lidé myslí, že je pravda

Název tohoto příspěvku zní asi zvláštně a populisticky. Ale vychází ze zkušenosti s tím, co se o sobě dozvíte přímo a co nepřímo.
Jednou jsem na internetu našel hodnocení škol a učitelů a přečetl jsem si o sobě hodně nepříjemného, pravdivého i přehnaného. Zvláštností bylo, že žáci, se kterými jsem měl dobré vztahy, o mne moc nepsali.
Vždy jsem se snažil řídit tím, že je třeba dělal věci tak, abych se za ně nemusel stydět, ale tento přístup a následný pohled na něj je značně subjektivní. Když například žákovi dám návod na starší verzi OS, než tu, kterou má před sebou, je v tom účel naučit ho něco více, než jen klikat podle obrázkového návodu a nepřemýšlet.